Podgląd aplikacji - Zarządzanie
Opis oferty
Zarządzanie: Studia Licencjackie
Informacje o studiach

zarządzanie3.png (241,79 kB)

Celem studiów Zarządzanie na poziomie studiów licencjackich jest zdobycie wiedzy i przygotowanie do praktyki z zakresu ekonomii, wiedzy społecznej społecznej, humanistycznej i prawnej. Przygotowuje specjalistów dla potrzeb różnych sektorów gospodarki. Przeznaczone jest dla osób z inicjatywą, kreatywnych i ambitnych.

Zarządzanie u Jańskiego obejmuje aż sześć istotnych dziedzin współczesnego biznesu zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Wdrażając w życie dewizę szkoły uczy skuteczności w budowaniu i rozwijaniu firm i przedsiębiorstw. Propaguje prawdę jako naczelną zasadę we wzajemnych kontaktach biznesowych. Uznaje dobro jednostki i dobro społeczne za istotę w kierowaniu zasobami ludzkimi i firmami.

 

Specjalności

Co dają studia z Zarządzania?

Studia Zarządzanie na Uczelni Jańskiego to 6-semestralne studia licencjackie, stworzone z myślą o osobach ambitnych, chcących tworzyć przestrzeń biznesową w sposób profesjonalny oraz zgodny z zasadami moralnymi i etycznymi. 

Dzięki uczestniczeniu w zajęciach słuchacze między innymi: 

 • zdobędą zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania organizacją, 
 • poznają podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, 
 • są przygotowany do podejmowania zachowań przedsiębiorczych,
 • posiadają umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania, oceny i rozwiązywania problemów wynikających z funkcjonowania i rozwoju organizacji w zmiennym otoczeniu, 
 • posiadają umiejętności i kompetencje do określenia charakteru i siły jego wpływu na dalszy rozwój, 
 • posiadają umiejętności i kompetencje do samodzielnej bądź grupowej analizy i oceny organizacji, grup strategicznych, sektora i gospodarki oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku krajowym i obcym,
 • jest przygotowany do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Zarządzanie daje profesjonalną wiedzę na temat opracowywania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Stwarza szansę na to, aby być w centrum wydarzeń nowoczesnej gospodarki oraz sprostać wymaganiom stawianym menadżerom i osobom odpowiedzialnym za przyszłość firmy, przedsiębiorstwa czy organizacji. Wyzwala umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstw, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego danej firmy. Pozwala także zrozumieć i wykorzystać wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa oraz planować strategię jego rozwoju.

Wymagania kwalifikacyjne

Atutami kierunku są:

 1. Wiedza ekspertów: Naszymi wykładowcami są specjaliści i eksperci - doświadczeni w wielu latach praktyki.
 2. Ciągłość studiów: Na Uczelni Jańskiego istnieje możliwość kontynuacji studiów w jednej uczelni: I, II stopień, studia podyplomowe oraz studia MBA.
 3. Pozytywna ocena PKA: Program Studiów otrzymał w 2021 roku pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Opłaty za studia

Opłaty za jeden semestr studiów dla studiów 6-semestralnych. Uwaga: Opłaty zgodnie z Zarządzeniem Nr1/06/2021 w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za studia, dostępnym na www.janski.edu.pl w zakładce BIP 

Opłata miesięczna  
od 420,00 zł do 460,00 zł
Jednorazowa opłata semestralna  
od 1890,00 zł do 2520,00 zł

Kierunek przeznaczony jest dla osób z inicjatywą, kreatywnych i ambitnych, które chcą nauczyć się jak prowadzić biznes oraz zarządzać nim w sposób efektywny. 

Dlaczego studiować w Jańskim?

Uczelnia Jańskiego jest jedną z najstarszych prywatnych szkół wyższych w Polsce. Jej celem jest przekazywanie praktycznej wiedzy opartej na takich wartościach jak prawda, dobro i skuteczność.

Uczelnia Jańskiego zapewnia jednak nie tylko praktyczne umiejętności, które są niezbędne do płynnego przejścia na rynek pracy po ukończeniu studiów, ale także zapewniamy to, że swoje życie zawodowe oprzesz na uniwersalnych wartościach moralnych.

Kariera po studiach

Absolwenci są przygotowani do podejmowania pracy we wszystkich instytucjach i organizacjach gospodarczych. 

W zależności od specjalności znajdują pracę:

 • w różnych typach przedsiębiorstw w dowolnym sektorze i branży, 
 • w jednostkach samorządu terytorialnego, 
 • w instytucjach finansowych, 
 • w bankach, 
 • w podmiotach gospodarczych na rynku nieruchomości,
 • mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Ponadto Absolwenci są przygotowani do zmiany zawodu czy stanowiska pracy, do kształcenia ustawicznego, a także do podnoszenia i poszerzania kwalifikacji. Absolwenci są postrzegani, jako wiarygodni, kompetentni i skuteczni pracownicy, którzy działają w sposób społecznie odpowiedzialny angażując się w rozwiązywanie problemów środowiska zawodowego.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studia II stopnia lub studiach podyplomowych

logo