Podgląd aplikacji - Zarządzanie promocją regionalną i lokalną z turystyką biznesową
Opis oferty
Zarządzanie promocją regionalną i lokalną z turystyką biznesową

 

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie promocją regionalną i lokalną z turystyką biznesową jest zapoznanie z tematyką poprzez  przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z profesjonalną promocją turystyczną w obrębie gmin, powiatów oraz regionów.


Studenci w szczególności zostaną zapoznani z technikami pracy, które wiążą się z przygotowaniem do skuteczniejszej i bardziej skoordynowanej promocji, łączącej doświadczenia, działania i interesy różnych podmiotów (samorządów terytorialnych, zawodowych organizacji branżowych i podmiotów gospodarczych działających w turystyce). Ponadto w trakcie studiów studenci mają możliwość nabycia bardzo cennej umiejętności, którą jest przygotowanie i promocja projektów finansowanych z UE.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem zaliczenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przystąpienie i uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

 

Tabela opłat:

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych

Opłata miesięczna
10 x 320,00 zł = 3200,00 zł
Jednorazowa opłata
3200,00 zł

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach Podyplomowych, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty:

 • Gospodarka w regionie
 • Aktywizacja i komunikowanie społeczności lokalnej
 • Marketing internetowy – komunikacja internetowa
 • PR- zarządzanie gminą
 • Zarządzanie marką
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Systemy informacyjne w zarządzaniu
 • Strategia medialna w reklamie
 • Merchandising

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • jest przygotowany organizacyjnie i ekonomicznie do pracy w sektorze turystycznym publicznym i komercyjnym,
 • potrafi zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym,
 • potrafi prowadzić skoordynowane działania promocyjne na szczeblu regionalnym i lokalnym,
 • potrafi prowadzić promocję turystyczną regionu w kraju i za granicą,
 • potrafi tworzyć i rozwijać produkt turystyczny w regionie,
 • potrafi inicjować i wspomagać plany rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 • zna zasady prowadzenia badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki.

logo