Podgląd aplikacji - Menedżer hotelu i turystyki z aspektami agroturystyki
Opis oferty

Menedżer hotelu, turystyki z aspektami agroturystyki

Celem studiów podyplomowych Menedżer hotelu, jest zapoznanie studentów z wiedzą i metodologią z zakresu podstaw turystyki; technik zarządzania obiektem turystycznym; kreowania i świadczenia usług hotelarskich; obsługi klienta oraz organizacji pracy w branży gastronomicznej, szeroko pojętego zarządzania turystyką, sprzedaży usług turystycznych, zarządzania ruchem turystycznym czy nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.


Studenci w szczególności zostaną zapoznani z funkcjonowaniem obiektu hotelowego począwszy od zaplecza pracy hotelarskiej, poprzez obsługę klienta, aż po zarządzanie obiektem oraz usługą hotelarską. Istotnym elementem kształcenia jest możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu ekonomiki, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz marketingu w obiektach hotelarskich i gastronomicznych.

Dodatkowo studenci zapoznają się z wszechstronną wiedzą na temat gospodarki turystycznej, z aspektami zarządzania jakością w obiektach noclegowych i gastronomicznych oraz z zasadami tworzenia ofert. Studia dają możliwość nabycia umiejętności związanych z unikaniem ryzykownych błędów popełnianych w branży turystycznej, jak również dają możliwość nabycia kompleksowych umiejętności w zakresie obsługi klienta, czy wykorzystywania najnowszych rozwiązań w zarządzaniu.

Studenci w ramach zajęć zostaną dogłębnie zapoznani z funkcjonowaniem restauracji, jej zaplecza, zadaniami zaopatrzenia i funkcjonowaniem obsługi, ale także zadaniami i rolą menedżera lokalu, kierownika sali czy szefa kuchni. Studenci poznają zasady żywienia, kuchnie regionalne, międzynarodowe, a także niezwykle ważne przepisy sanitarne i BHP.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem zaliczenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przystąpienie i uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2 - semestralnych

Opłata miesięczna  
10 x 320,00 zł = 3 200,00 zł
Jednorazowa opłata   3 200,00 zł

Metody kształcenia

Podstawową formą kształcenia będzie wykład audytoryjny wspomagany środkami audiowizualnymi i multimedialnymi. Czynny udział studentów w percepcji wiedzy zapewnią odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania, case study, oparte na rzeczywistych sytuacjach i zdarzeniach z praktyki (wykłady, warsztaty, seminaria). Studenci będą stymulowani do samodzielnego opracowywania zagadnień cząstkowych w formie np. studium przypadku, referatu, projektu – w sposób urozmaicony i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań (projekty, działania animacyjne, zadania samokształceniowe, prace zaliczeniowe).

Kluczowe przedmioty:

 • Marketing w hotelarstwie
 • Marketing w gastronomii
 • Zarządzanie obiektami hotelarskimi
 • Promocja i sprzedaż usług hotelowych
 • Zarządzanie gastronomią
 • Organizacja pracy gastronomi
 • Kuchnie regionalne i obcych narodów
 • Marketing w hotelarstwie
 • Promocja i sprzedaż usług hotelarskich
 • Savoir-vivre i troska o klienta
 • Technologia gastronomiczna i higiena produkcji
 • Kuchnie regionalne i narodowe
 • Zarządzanie gastronomią
 • Elementy marketingu w gastronomii
 • Standaryzacja usług hotelarskich
 • Animacja czasu wolnego

logo