Podgląd aplikacji - Masters in Business Administration (MBA)
Opis oferty
Studia MBA

Celem programu Masters of Business Administration (MBA) jest dostarczenie studentom solidnych podstaw teoretycznych w zakresie nowoczesnego zarządzania oraz najlepszych praktyk biznesowych, z położeniem nacisku na kompetencje interpersonalne i umiejętności przywódcze, wsparte solidną wiedzą z zakresu psychologii społecznej.

 

MBA w Uczelni Jańskiego to 3-semestralne studia podyplomowe, stworzone z myślą o osobach zarządzających organizacjami, mającymi na co dzień do czynienia z biznesem. Partnerem programu jest uczelnia: Lapland University of Applied Sciences z Finlandii. 

Absolwenci otrzymają wydany przez Szkołę Wyższa im. Bogdana Jańskiego „Dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration”.

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Tabela opłat:

Opłaty za cały okres studiów 3-semestralnych

Opłata miesięczna  
15 x 660,00 zł = 9 900,00 zł
Jednorazowa opłata  
9 800,00 zł

 

Studia są skierowane w szczególności do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe oraz mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją czy szeroko rozumianym biznesie.

Sylwetka absolwenta

 • posiada kwalifikacje umożliwiające rozwój kariery zawodowej w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
 • posiada umiejętność analizy zjawisk gospodarczych,
 • potrafi podejmować racjonalne decyzje,
 • jest przygotowany do pełnienia roli lidera.
 • Postępowania zgodnego z prawem pracy

Metody kształcenia:

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach MBA, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty na tej specjalności:

 • Analiza marketingowa
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Przywództwo i motywowanie
 • Analiza strategiczna
 • Kultura organizacyjna
 • Marketing w technologiach informacyjnych
 • Funkcje i modele zarządzania
 • Etykieta w biznesie
 • Konwersatorium z liderem
logo